Политика на замена на производ

Употреба и чување на накитот:


Накитот на Nina Box e направен со желба да биде не само со атрактивен изглед, туку и долготраен доколку внимателно се користи и се чува (според упатствата)


•Накитот мора да се чува во сува средина, доколку се намокри треба веднаш да се исуши со сува и мека крпа


•Доколку има потреба од чистење доволно е да се избрише со мека крпа


•Од хигиенски услови накитот нетреба да биде носен од повеќе личности


•Да не се остава во близина на топлинска енергија,или директно долго изложување на сонце, екстремно топло или ладно место


•Позлатата реагира на парфеми,дезодоранси,лакови и други распрскувачи што содржат во својот состав хемиски компоненти, да не се изложуваат/прскаат  директно на накитот со ништо од наведеното.


•Доколку сте изложени директно на јаки хемиски средства како средства за одржување хигиена(лична,домашна) не треба да се носи накитот и да се избегнува секаков контакт


•Да се избегнуваат екстремни удари или шокови , накитот е изработен да издржува удари при нормална употреба.


 


 


   Процес  за замена на производ:


Сите производи кој се вракаат или сакаат да бидат заменети мора да бидат во оригинално пакување,неоштетени и некористени. Рок за замена на производ е 7дена. 


Рекламација не се прифака во следните случаи:


•Доколку накитот има надворешно оштетување(промена на боја,оштета на позлата и слично) кој настанува при непочитување  од горе наведените упаства


•Доколку проблемот настанал од  нестручно/несовесно  ракување со накитот


•Доколку има механичко оштетување


•Ако накитот  бил изложен на поправки или преправки пред рекламација


Доколку се утврди неисправност на производот од ninabox.mk - Нина Бокс Фешан


 вратениот накит ке биде поправен или заменет за нов.  Нашата компанија не е во можност да исплати/врати  готовина.


Доколку приговорот е основан за недостаток на производот , потрошувачот има право на:


•Замена на купениот производ  за нов, друг  


•Извршување сервисни услуги отстранување на недостатокот на производот


Модел:_______________________________________


Дата:   ________________________________________


 

0 ден.
0